Sadeleştirme


foto

AMAÇ

Sade bir yaşam felsefesini benimsemek hem iş hem özel hayatımızdaki asıl ihtiyaçlarımızı belirlememize yardımcı olacaktır. Böylece motivasyonu yüksek, verimli ve iletişimi kuvvetli bir çevrede oluruz.

ODAK NOKTALARI

#Verimlilik #Sade ve Basit Çalışma #Bakış Açısında Değişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kendi yaşantısındaki öncelikli ihtiyaçlarını doğru saptamayı bilir.
Anlar: Sade bir yaşam felsefesinin hayatında yaratacağı pozitif etkiyi anlar.
Yapar: İş ve özel yaşamda israf ve verimsizlik yaratan alanlarda değişiklik yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sadeleştirme Kavramı 
 • Sadeleştirmeyi Keşfetmemiz ve Hayatımıza Girişi
 • Hayatımızdaki Karmaşalar ve Sebepleri
 • Biz Bu Noktaya Nasıl Geldik?
 • Üretilmiş Hoşnutluk
 • Sadeleştirme Alanlarımız
  • Sağlık Tanımı ve Vücudumuz
  • İlişkileri Tanımlamak ve Değerlendirmek
  • Hayattaki Tutkularımızı Bulmak
  • Evimizde ve Dolabımızda Sadelik
  • Para ile İlişkimiz
  • İş Hayatında Neler Yapabiliriz?
 • Standartlarını Yükselt
 • Hayata Değer Katma Zincirlerimiz
 • Kendimizi Geliştirmemizin Önemi
 • Az Çoktur!

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kendine Liderlik, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği