İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suistimallerin Denetimleri


foto

AMAÇ

Hileli finansal raporlamaya tüm Dünya’da sıklıkla başvurulmakta fakat pek çoğu tespit edilememekte, tespit edilenlerse çeşitli nedenlerle hukuki sürece yansıyamadan işletmeler üzerinde önemli tahribatlar yaratmaktadır. Çeşitli operasyonlar ve düzenlemeler ile birlikte, hile ile veya aldatma yöntemleri ile haksız olarak bir kurum veya kuruluşun varlıklarının ele geçirilmesi olarak ifade edilen hile olgusu banka, finans ve reel sektör şirketlerinde gün geçtikçe artmakta ve işletmelerin bir kara deliği haline gelmektedir. Eğitimde işletmelerde olabilecek hile ve suistimallerin önlenmesinde iç kontrol ve hile denetçiliğinin rolü ve etkisi aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Hile #Suistimal #İç Kontrol #Denetim Metodolojisi #Hileli Finansal Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hile ve suistimal kavramlarını bilir.
Anlar: İşletmelerde meydana gelebilecek hileleri hile üçgenine göre anlar.
Yapar: Hile denetimlerinin nasıl uygulanacağını kavrar ve yapar.

HEDEF KİTLE

Teftiş, iç kontrol, uyum bölümleri yönetici ve çalışanları ile hile ve suistimal incelemesi yapan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Genel Olarak Hile Eylemi
  • Risk Odaklı Denetime Genel Bakış
  • Hilenin Tanımı ve Özelliği
  • Hile Eylemi ve Boyutları
  • Hile Grupları
  • Genel Olarak Hile Türleri
  • İşletme İçi Hile Türleri
  •  Hile Yapanların Özellikleri
  • Hile Yapılmasına İten Nedenler
 • Hile Soruşturması ve Denetimin Yürütülmesi
  • Güvence Soruşturma Kapsamında Kullanılacak Denetim Teknikleri- Analitik İnceleme Teknikleri
  • Bilgi Kaynakları
  • Soruşturma Teknikleri
  • İşletme Geçmişinin Araştırılması
  • Bireysel Geçmişin Araştırılması
  • Aile, Arkadaş ve Sosyal Grup Araştırması
  • Gözetim
  • Sayısal Veri Analizi
  • Tanıklarla ve Şüphelilerle Mülakat
  • Müşterilerden ve Tedarikçilerden Teyit
 • Hilenin Ortaya Çıkarılması
  • Yönetim İlgili Hile Belirtileri
  • Çalışanlar ile İlgili Hile Belirtileri
  • Hilenin Ortaya Çıkarılmasında Aktif Yaklaşımlar
 • Çalışanların Yaptıkları Hile Türleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi Gizleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: