Dolandırıcılık Tespiti, Önleme Politika ve Stratejileri Eğitimi


foto

AMAÇ

Eğitim, dolandırıcılık tespit ve önleme teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmayı, gelişen ve önem kazanan bir uzmanlık dalı olarak dolandırıcılık tespit ve önleme alanında bir vizyon kazandırmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Çok Kanallı Bütünsel Yaklaşım #Kurumsal Politikalarla Uyum #Dolandırıcılık Önleme Stratejileri Geliştirme #Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar Geliştirme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dolandırıcılık tespit ve önleme İle ilgili temel kavramları teknolojileri bilir. Temel istatistiksel kavramlar ve yaklaşımlar yapay zekâ ve makine öğrenmesi yazılımları bilir.
Anlar: Dolandırıcıların çalışma prensipleri ve yöntemleri, kurumsal dolandırıcılık tespit ve önleme politikalarının önemini anlar. Dolandırıcılık tespit ve önleme yazılımlarının çalışma prensiplerini anlar.
Yapar: Müşteri memnuniyeti ve müşteri deneyimini maksimize ederken dolandırıcılık tespit ve önleme politikalarını en etkin şekilde uygular. Geleceğe yönelik öngörülerde bulunur ve yeni stratejiler geliştirilmesini destekler. Değişime karşı hazırlıklı olur. Kritik ve önemli kararları kurumsal strateji ve politikalar doğrultusunda hızlı ve doğru şekilde alır. Yapılan çalışmaları raporlar.

HEDEF KİTLE

Dolandırıcılık tespit/önleme yöneticileri, ekip liderleri, şüpheli işlem izleme yetkilileri, dolandırıcılık önleme birimi ile yakın ilişki içinde çalışan krediler, kredi kartları gibi birimlerin çalışanları ve kendisini geliştirmek isteyenlerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dolandırıcılık Tespit ve Önleme Operasyonları Temel Kavramları
 • Dolandırıcılık Tespit ve Önleme Yazılımları ve Teknolojileri
  • Gerçek Zamanlı, Yakın Gerçek Zamanlı, Batch/ Yığın Zamanlı Yazılımlar
  • Kural Bazlı Yazılımlar
  • Hibrid/ Analitik Yazılımlar
 • İyi Uygulamaları
  • Dolandırıcılık Tespit ve Önleme Operasyonlarına İlişkin 
  • Kurum İçi Dolandırıcılık Tespit ve Önleme Politikalarına İlişkin
  • Merkezi Dolandırıcılık Tespit ve Önleme Birimi Yapısına İlişkin
 • Yazılım ve Organizasyon Uyumu
 • Politika, Strateji, Prosedürler
 • Dolandırıcılık Tespit ve Önleme Yazılımlarının Yönetimi
  • Senaryo ve Modellerin Kurgulanması
  • Sistemlerin Yönetimi Onay Mekanizmaları
  • Performans Takibi ve Raporlama
  • İleri Analitik Uygulamalar, Anomali Tespiti, Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi Yöntemleri Nasıl Kullanılmalıdır?
  • Geleceğe Dönük Projeksiyonlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim-Öğrenmeye Açıklık, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünce ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Denetim
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur Yazarlık