İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi


foto

AMAÇ

İç denetim mesleğindeki uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin hızla gelişmesi nedeniyle iç denetim mesleğinde de risk odaklı denetim yaklaşımı önem kazanmıştır. Eğitimde; iç denetimde risk odaklı uygulama metotları anlatılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#İç Denetim #İç Kontrol #Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İç denetim - İç kontrol arasındaki farkı bilir.
Anlar: İç denetim ve iç kontrol metodolojisini anlar.
Yapar: İç denetimin metodolojisini uygular.

HEDEF KİTLE

Bankalarda Teftiş-İç Kontrol Uyum Yönetici ve Yardımcıları, İç Kontrol Yönetici ve Çalışanları ile bankalarda İç Kontrol ve İç Denetim eğitimine katılmış olan kişiler.

İÇERİK

 • Günümüzde İç Denetim ve Metodojileri
 • İç Denetimin Kapsamı
 • Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi
 • Uluslararası İç Denetim Standartları
 • İç Denetimin Unsurları
 • Güvence ve Danışmanlık Kavramları
 • Kurum Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
 • Bağımsızlık ve Tarafsızlık
 • Multi Displiner Bir Faaliyet Olarak İç Denetim
 • İç Kontrol
 • Tradeway Komisyonu ve COSO İç Kontrol Modeli
 • Uluslararası Kuruluşların İç Kontrol Düzenlemeleri
 • Türkiye'de İç Kontrol Düzenlemeleri
 • İç Kontrol Faaliyetlerinin Türleri
 • İç Denetim Faaliyetinin İç Kontrol Sistemindeki Rolü
 • İç Denetim Faaliyetlerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi Gizleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: