Temel Seviye Agile ve Scrum


foto

AMAÇ

Katılımcıları, çeviklik (agility) kavramı, çevik yöntemler ve Scrum çerçevesi hakkında bilgilendirerek bir projede Scrum kullanmaya hazır hale getirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Agile #Scrum #Kanban #Çeviklik #Yazılım Proje Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Çevik yöntemlerin geleneksel yöntemlerden farklarını, Scrum çerçevesinin içerdiği rolleri, eserleri, etkinlikleri ve kuralları bilir.
Anlar: Hangi durumlarda çevik yöntemleri kullanabileceğini anlar.
Yapar: Çevik yöntemler ile bir yazılım projesini yürütme işini yapar.

HEDEF KİTLE

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) modelleri hakkında bilgi sahibi olan yazılım uzmanları, iş analistleri, test uzmanları, proje yöneticileri, ekip yöneticileri, yazılım projelerine müşteri ve paydaş olarak dahil olan herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • SDLC Modelleri
 • Agility (Çeviklik) Kavramı
 • Agile Yöntemler vs. Geleneksel Yöntemler
 • Scrum ve Scrum Değerleri
 • Scrum Rolleri
 • Scrum Eserleri
 • Scrum Etkinlikleri
 • Ürün İş Listesi (Product Backlog) Yönetimi ve Planlama
 • Scrum’la Sürekli İyileştirme
 • Scrum Takımlarının Özellikleri
 • Scrum’da İlerleme Takibi ve Metrikler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak