Dijital Dönüşüm ve Veri Analitiği


foto

AMAÇ

Risk, pazarlama, suistimal (fraud), kredi izleme alanlarında makine öğrenmesi ve yapay zeka ile adreslenen problemler için yeni nesil çözümlerin paylaşılması. Dijital dönüşüm projelerinin başarılarının arttırılması.

ODAK NOKTALARI

#Dijitalleşme #DijitalDönüşüm #Endüstri4.0 #Değişim #YapayZeka #Risk #Fraud #Fiyatlama #Karlılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yapay Zeka kavramını ve olası kullanım alanlarını giriş seviyesinde bilir. İş problemlerinin yapay zeka ile çözümlenmesi için izlenmesi gereken süreci bilir. Dijital dönüşümün oluşturabileceği olası yeni fırsatları ve riskleri daha iyi fark eder.
Anlar: Değişen piyasa ve teknoloji koşullarına, dijital dönüşümdeki gelişmelere yakınlaşır. Dijital değişime direncin nedenlerini anlar. Farklı bankacılık alanlarında çalışılan güncel metotları anlar.
Yapar: Yeni veri kaynaklarının mevcut modellere entegrasyonunu yapar. Yapay Zeka’nın bankasında daha etkin kullanabilmesi için öneriler geliştirir.

HEDEF KİTLE

Bankalarda CRM, kredi risk, kredi izleme, suistimal (fraud) ya da insan kaynakları analitiği ile uğraşan veri bilimciler; pazarlama, satış, operasyon gibi ekiplerde yer alan yöneticilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bankacılıkta Müşteri Veri Yapısı
  • Katılımcılar için Kısa İhtiyaç Analizi
  • Demografik/Firmografik Veriler
  • İşlem Verileri
  • İletişim Verileri
  • Dış Veri Kaynakları
  • Yapay Zeka Öğrenmesi - İnsan Öğrenmesi
  • Yapay Zeka’nın Son 3 Yıldaki Gelişimi ve Bankacılık Sektörüne Etkileri
 • Veri Analitiği – Güncel Bankacılık Problemleri
  • Kredi Risk Analitikleri
  • Pazarlama Analitikleri
 • Fraud Analitikleri
  • Multi-Genre Analitikler (Patika, Network, Birliktelik Modelleri) ile Fraud Tahminleme
  • ATM ve Kredi Kartı İşlem Fraud Modelleri için Gerçek-Zamanlı Akan Veri Analitikleri
 • Alternatif Veri Kaynakları
  • Network Analitik: İşlem Verileri ile Müşteri Ağlarının Keşfi
  • Geo-Analitik: Lokasyon Verisi ile Risk Ve Fraud Modelleme
  • Dış Veri Kullanımı
  • Telekom, Perakende Verilerinin Finansal Analitikte Kullanımı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık