Stratejik Liderlik


foto

AMAÇ

Eğitim, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #Strateji #Yönetim Becerileri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Liderlik ile yöneticilik farklarını bilir.
Anlar: Liderin sahip olması gereken değerleri anlar.
Yapar: Stratejik vizyonu oluşturur.

HEDEF KİTLE

Yönetim kademesindeki her çalışanın katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Stratejik Yönetim Anlayışı
 • Stratejik Yönetimin Hedefleri
 • İşletmenin Misyonu ve Vizyonu
 • İşletmenin Değerleri
 • İşletme Kaynakları
 • Organizasyon Yapıları ve Proje Organizasyonları
 • Mevcut Durum Analizi (Çevresel Faktörler– İç ve Dış)
 • Rekabet Analizi
 • Büyüme Stratejileri
 • Stratejik İş Birlikleri
 • Kriz Yönetimi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik