Dönüşüm Liderliği


foto

AMAÇ

Dönüşümde, liderler olarak, çığır yaratan işlere imza atmak için vizyon ve dili değiştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Gelecek#Dönüşüm#Rol Model#VUCA#Liderlik#Değişim Kültürü

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dönüşüm liderliği ve diğer liderlik modelleri arasındaki farkı bilir.
Anlar: Kendi liderlik tarzını ve gereken liderlik becerilerini anlar.
Yapar: Kullandığı günlük dilini değiştirir, açık bir iletişim dilini benimser ve kullanır, değişimi başlatır.

HEDEF KİTLE

Liderler ve değişime yön verenlerin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Liderlikte Perspektifi Değiştirmek
  • Dönüşüm Liderliğinin Beş Göstergesi
  • Arka Plan Konuşmaları
  • Şikayeti Talebe Dönüştürmek
  • Sorumlu Olmak mı, Yetkili Olmak mı?
  • Cömert Dinleme
  • Makul Olmayan Öneriler Sunmak
  • Lider Olarak Dili Değiştirmek
  • VUCA’da Liderlik
  • Gelecekte Durma Egzersizi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği, Vizyon ve Değerlerle Liderlik