Stratejik İş İlişklileri Kurma


foto

AMAÇ

İş İlişkilerini stratejik olarak oluşturmak ve yönetmek için bilgi ve deneyimi zenginleştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Strateji #İş İlişkisi #Networking #İlişki Yönetimi #Sonuç Odaklılık #Çözüm Odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş ilişkisi tanım ve kavramını, iş ilişkisi kurma adımlarını, iş ilişkileri için strateji oluşturmayı ve stratejik iş ilişkileri için doğru iletişim kurmayı bilir.
Anlar: Hayatta neyi bildiğimiz kadar kimi tanıdığımızın da önemli olduğunu ve hedefe giden yolda stratejik iş ilişkilerinin kıymetini anlar.
Yapar: İlişki ağını stratejilerine göre düzenler. Değer yaratmaya başlar. Kazan-kazan ve kazandıra adım atar.

HEDEF KİTLE

Hedeflerine ulaşmada ilişkilerini stratejik olarak yönetmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Stratejik İş İlişkileri Kavramı ve Önemi
 • Networking ve Sürekli Değişen İş Dünyasında İş İlişkileri
 • Gelecek Öngörüsü ve Proaktif Yaklaşım
 • Stratejik İş İlişkileri Kurmanın Adımları
 • Vizyon– Hedef– Kişi Bağlantısını Kurmak
 • Kurumsal Hedefler İçin Takım Olarak Hareket Etmek ve Koordine Olmak
 • Kurumsal Girişimcilik Bakış Açısını Yakalamak
 • Networking Haritası Oluşturmak
 • Ağa Fayda Sunmak ve Değer Yaratmada Ustalaşmak
 • Fayda ve Değer Konusunda Kaşı Tarafı İkna Etmenin İncelikleri
 • Analitik ve Sonuç Odaklı Düşünerek Yaratıcı ve Yenilikçi Olmak
 • Güven Oluşturmak ve Tanışmaya ve Tanıştırmaya Hazır Olmak
 • Görünür Olmak ve Sürdürülebilir İlişkiler Kurmak
 • Farklılıkları Anlamak ve Değişime Açık Olarak İlişkileri Yönetmek
 • Başarılı İş İlişkileri İçin Zaman ve İletişim Yönetimi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme