UiPath Robotik Süreç Otomasyonu Geliştirme


foto

AMAÇ

İş hayatımızda kullanmakta olduğumuz sistemler üzerinde gerçekleştirdiğimiz işlemlerin, yazılım robotları tarafından yapılmasının sağlanmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Maliyet #Performans #Çalışan Mutluluğu

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Robotik otomasyona alabileceği süreçleri bilir.
Anlar: Süreçlerden elde edeceği kazanımları anlar.
Yapar: Süreç akışlarına ait robotik dizaynları yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • RPA Nedir? Bankacılıkta Kullanılan RPA Örnekleri
  • Süreç Belirleme
  • Analiz İşlemi
  • Geliştirme Maliyetleri
 • UiPath Studio’ya Giriş
  • Değişkenler, Veri Tipleri ve İş Akışları
  • Değişkenler Üzerinde Veri İşleme
  • Kayıt Alma
  • Seçiciler- Dinamik Seçici Oluşturma
  • Görüntü, PDF ve Metin Otomasyonu
  • Döviz Elde Etme Maliyeti
  • Excel ve Veri Tabloları
  • e-Posta Otomasyonu
  • Hata Ayıklama ve İstisna Yakalama
 • UiPath Orchestrator Kullanımı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı- Öğrenmeye Açıklık)
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İç Sistemler ve Denetim, Maliyet, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okumak ve Geleceği Kurgulamak

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.