Sosyal Zekalı "Ben"


foto

AMAÇ

İş ve özel hayatta kendimiz ve çevremizle ilgili farkındalığın artması ile birlikte huzurlu ve yapıcı ilişkilerle iş yaşantısında performansın arttırılması ve ekip arkadaşları ve yakın çevre ile uyumun arttırılarak yaşamdan ve işten daha çok keyif alma becerilerini kazandırmaktır.


ODAK NOKTALARI

#Duygusal Zeka #Bireysel Farkındalık #Çevresel Farkındalık #Liderlik #İlişki Yönetimi #Çatışma Yönetimi #Optimum Denge

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İlişkilerini etkin yönetme, kendini tanıma ve "BEN" durumlarını yönetme yöntemlerini bilir. Paydaşlarını anlayarak "neden ve niçin"i sorgulama yöntemlerini bilir.
Anlar: Duyguları ve davranışların nedenlerini, hangi yöntemlerin hangi durumlarda etkili olacağını anlar.
Yapar: Kendisi ve çevresi için en uygun davranış modelini geliştirip uygular. Takım arkadaşları ve çevresi ile kurduğu etkili iletişim ile iş çıktılarını pozitif yönde etkiler. Yaşam kalitesi ve hayata bakış açısını pozitif yönde gözden geçirip, düzenler.

HEDEF KİTLE

Yetenek havuzunda yer alan çalışanlar, yönetici adayları ve mevcut yöneticilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Değerler Çalıştayı
 • Envanter Çalışması: Duygusal Zeka
 • Öğrenme Adımları
 • Nörobilim ile Davranışlarımız
  • Envanter Çalışması: Sol Beyin- Sağ Beyin
  • Benlik Algısı
  • Yargılayan ve Öğrenen Zihniyet
 • Özgünlük ve Kendine Güven
  • Envanter Çalışması: Değişim Karşısında Nasıl Davranıyorum?
  • Envanter Çalışması: Öğrenme Stilim
 • Duyguyu Anlama ve Farkına Varma- Plutchik Duygu Çarkı
 • Duygusal Dayanıklılık- İç Motivasyon
 • Johari Penceresi
 • Varsayım Merdiveni
 •  Envanter Çalışması: Kişilerarası Etkileme
 • Optimum Denge Modeli
  • Psiklojik Zemin Testi
  • ODM 4 Temel Mdel
  • Harekete Geç
 • Envanter Çalışması: Etkileşimsel Analiz, Transaksiyonel Analiz ve Ego Durumları
 • Yaşam Pozisyonları
 • Liderlik ve Kişisel Farkındalık

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek, Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetmek