Yaratıcılık ve Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi


foto

AMAÇ

İş hayatında "Teknik Yaratıcılık" diye adlandırdığımız yaratıcılık, düşünme ve pratiklerinin günümüz firmalarının ajandasında olduğunu biliyoruz. İş hayatında teknik yaratıcılık; yeni ürün/hizmet fikri geliştirme, yeni alışkanlıklar ile yaratıcı fikirlere ilham oluşturabilme, problem çözme sürecine hız katma amaçlanmaktadır. Tasarımcı düşünme ise yaratıcı düşünme metodlarından bir tanesi olup, problemlere insan odaklı yaklaşarak, kullanıcıların "acılarına", tasarımcı düşünme süreçlerini yöneterek çözüme gitmelerini sağlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Yaratıcılık #Yaratıcı Düşünme #Yaratıcılık Metotları #Yaratıcı Ekonomi #Empati #Fikirlendirme #Tanımlama #Tasarımcı Düşünme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Teknik yaratıcılığın 21. yy'daki önemini ve fikir üretmek için metotların kullanılması gerektiğini bilir.
Anlar: Yaratıcı düşünmenin çözüme ulaşmadaki ve fikir üretmedeki etkisini anlar.
Yapar: Fikir üretmek için uygun metodu seçer, empati, tanımlama ve fikirlendirme süreçlerine göre yeni ürün/ hizmet gelişimi sürecini ilerletir.

HEDEF KİTLE

Farklı fikirler üretmek isteyen ve hayatında daha yaratıcı çözümler ile ilerlemek isteyen kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yaratıcı Düşünmek Ne Demektir?
 • 21.yy ve Yaratıcı Ekonomi
 • CQ - Yaratıcılık Katsayısı
 • Bireysel ve Ekipsel Yaratıcılığımız İçin Beyin Fonksiyonları
  • Aksiyon, Bağ Kurma ve Sapma
  • Yaratıcılık Testi Uygulaması
 • Beynimiz Nasıl Düşünüyor?
  • Homo Sapiens ve Yaratıcı Düşünme
  • Yaratıcılık ve Alışkanlıklar
  • Yaratıcılığın Önündeki Engeller
 • Yaratıcı Düşünme Becerilerimizi Nasıl Geliştiririz?
 • Yaratıcı Düşünme Metodları
 • Tasarımcı Düşünme Süreci

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak