Gelişim Planlama Atölyesi


foto

AMAÇ

Kariyer ve kişisel gelişimde önemli bir yeri olan aksiyon planlama sürecini anlamak ve deneyimlemektir.

ODAK NOKTALARI

#Yetkinlik #Öğrenme Çevikliği #Aksiyon Planı #Geri Bildirim #İleri Besleme #Gelişim Hedefi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş dünyasındaki trendler, değişen yetkinlikleri bilir. Gelişim aksiyon planlamanın özelliklerini bilir.
Anlar: Gelişim alanlarını ve kuvvetli alanlarını fark eder.
Yapar: Gelişim aksiyon planını oluşturur, geri bildirim ve ileri besleme alır ve verir, ekibini gelişim aksiyonu planlama konusunda yönlendirir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan yönetici ve çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İş Dünyası ve Trendler
 • Yetkinlik Nedir?
 • Öğrenme Çevikliği 
 • Günümüz İş Dünyası ve Yeni Yetkinlikler
 • Kuvvetli Yönler
 • Kişisel Hedef Çalışması
 • Kişisel Gelişim Planlama Çalışması
  • Hedeflerin Belirlenmesi
  • İleri Bildirim Grup Çalışması
  • Aksiyonların Netleştirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri