Bu İşte Bir Mizah Var!


foto

AMAÇ

Mizahın iş ve günlük yaşama dair olumlu etki ve katkılarını keşfederek, iş hayatındaki yoğun stresle başa çıkabilme, iletişim kazaları ve çatışmaların önüne geçebilme becerilerini geliştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Etkili İletişim #Çözüm Odaklılık #Stres Yönetimi #Çatışma Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mizahın doğru ve etkili bir şekilde kullanılması durumunda iş hayatı ve günlük yaşama yönelik olumlu katkılar sağlayacağını bilir.
Anlar: Stres, iletişim kazaları ve çatışmaların önüne geçebilmek için mizahtan ne şekilde yararlanabileceğini anlar.
Yapar: Mizahın iş hayatı ve günlük yaşama dair olumlu etkilerinden faydalanarak; daha etkili, güçlü ve sağlıklı bir iletişim beceresi geliştirir.

HEDEF KİTLE

Mizahı etkili bir iletişim becerisi olarak kullanabilmeyi öğrenmek ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Etkili Mizah Dili ve İletişimi
  • Mizah Çok “İş”e Yarıyor!
  • Dinleme ve Konsantrasyon
  • Yaratıcı ve Analitik Düşünme
  • Çok Boyutlu Farkındalık
  • Olumlu Düşünme ve Stres Yönetimi
  • Çözüm Üretme
  • (S)Empatik Yaklaşım ve İletişim

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim