Blockchain Ekosistemi


foto

AMAÇ

Eğitim; gelişmekte olan blockchain ekosistemini, bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını,"token" ve "cryptocurrency"lerin doğasını incelemeyi, blockchainin ve blockchain
uygulamalarının teknik altyapısını öğrenmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Blockchain #Decentralization #Cryptoeconomics #Consensus #Ethereum

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Blockchain ekosistemini ve bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını, private (özel) ve public (kamusal) blockchain farkını, cryptocurrency, akıllı kontrat, token ayrımını, akıllı kontratların kullanım amaçlarını,teknik altyapıda yer alan temel bileşenlerini bilir.
Anlar: Blockchain'in geleceği ne yönde şekillendirebileceğini, blockchain kullanılarak ne tür uygulamalar geliştirebileceğini, gayrı merkezi iş modeli yapılarını, güncel finansal çevrim ile ilişkisini anlar.
Yapar: Blockchain kullanılarak geliştirilen projeleri ve protokolleri yorumlar. Bu alanda daha verimli araştırmalar yapar. Geliştirilecek bir projede ne tür bir blockchain ve akıllı kontrat mimarisi kullanılacağını belirler.

HEDEF KİTLE

İş aklı, pazarlama, stratejik planlama gibi teknik olmayan bölümlerde çalışan kişiler ve bilgi teknolojileri bölümleri çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Internet ve P2P Network Tarihi: Blockchain'e Nasıl Geldik?
 • Blockchain Felsefesi
 • Akıllı Kontrat Uygulama Alanları (Use Cases)
 • Yeni Tür Bir Muhasebe Yapısı
 • Gayrı Merkezi İş Modelleri
 • Cryptocurrency, Utility Token, Security Token farkları
 • Yasal Düzenlemeler
 • Ülkemizden Uygulama Örnekleri
 • Blockchain'in Teknik Temelleri
 • Mutabakat (Consensus) Mekanizmaları
 • Gayrı Merkezi Protokol Mimarileri
 • Private & Permissioned Blockchains
 • Ethereum 1.0 ve Ethereum 2.0 farkları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur Yazarlık