SQL ile Veri Analizi


foto

AMAÇ

Veritabanı hakkında genel bilgi düzeyine sahip olup, SQL konusunda temel konulara tam hakimiyet sağlanmasıdır. Eğitimde Oracle veritabanı kullanılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Veritabanı #SQL #Index #Tablo #Column #Schema #Join

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veritabanı ve SQL anahtar kelimelerini ve nasıl kullanacağını bilir.
Anlar: SQL bilgisini kullanarak farklı veritabanları üzerinde istediği veriye ulaşmak için gereksinimleri anlar.
Yapar: Öğrenen kişi veritabanına ulaşmak için gerekli ekipmanları sağlayarak istediği veriye SQL bilgisini kullanarak ulaşır. Yardım almadan SQL düzenlemelerini iş gereksimlerine uygun olarak yapar.

HEDEF KİTLE

Veritabanında SQL kullanarak, dataya ulaşma ve güncelleme ihtiyacı olan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • SQL ve Data
  • The Relational Database
  • Data Normalization and Table Relationships
 • SQL: The Basics
  • The SQL Execution Environment
  • The Anatomy of a SELECT Statement
  • An Introduction to Dbeaver
 • The WHERE and ORDER BY Clauses
  • The WHERE Clause
  • The ORDER BY Clause
 • Character, Number, and Miscellaneous Functions Data Types
  • Character Functions
  • Number Functions
  • Miscellaneous Single-Row Functions
 • Date and Conversion Functions
  • Applying Oracle’s Date Format Models
  • Performing Date and Time Math
  • Understanding the TIMESTAMP and TIME ZONE Data Types
  • Performing Calculations with the Interval Data Types and Converting from One Data Type to Another
 • Aggregate Functions, GROUP BY, and HAVING Clauses
 • Equijoins
  • The Two-Table Join - Three or More Tables Joins
 • Subqueries
  • Simple Subqueries -  Correlated Subqueries
  • Inline Views and Scalar Subquery Expressions
 • Set Operators
  • The Power of UNION and UNION ALL
  • The MINUS and INTERSECT Set Operators
 • Complex Joins (Outer Joins, Self-Joins)
 • Insert, Update, and Delete
  • Creating Data and Transaction Control
  • Updating and Deleting Data
 • Create, Alter, and Drop Tables
  • Creating and Dropping Tables

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur Yazarlık

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.