MS Power BI ile Veri Analizi


foto

AMAÇ

Farklı kaynaklardaki verilere bağlanma, verileri alma, şekillendirme ve dönüştürebilme, verileri görselleştirme ve rapora dönüştürme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda Power BI masaüstü, Excel ve başka kaynaklardaki verilerden yararlanarak dashboard’lar oluşturabilme, oluşturulan bu dashboard ve raporları farklı kişi ve gruplarla, farklı yetkilerle ve gerçek zamanlı olarak paylaşabileme konusunda bilgiler aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Analiz #İnteraktif Raporlama #Görsellik #Fonksiyon Yazım Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Verileri düzenleyip, analiz etmeyi bilir.
Anlar: Power BI raporlama tekniklerini ve M Dilini anlar.
Yapar: İnteraktif tablo ve grafiklerle etkin raporlar yapar.

HEDEF KİTLE

Katılımcıların ileri düzeyde Excel bilgisi olması ön koşuldur. Yoğun olarak Excel, Text, SQL ve Access gibi programları kullanarak verileri birleştirerek analiz etme, rapor çıktılarını zengin bir görsellikle sunma, karar verme aşamasında anlamlı verilere hızlı ve kolay ulaşma becerisini geliştirmek isteyen kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Power BI’a Giriş
  • İş Zekası 
  • Power BI Desktop'a Genel Bakış ve Başlangıç
 • Veri Alma
  • Power BI Desktop’taki Veri Kaynaklarına Bağlanma
  • Query Editor ile Verileri Temizleme ve Dönüştürme
  • Daha Gelişmiş Veri Kaynakları ve Dönüşüm
  • Düzensiz Olarak Formatlanmış Verileri Temizleme
 • Veri Modelleme
  • Veri İlişkilerinin Yönetimi
  • Hesaplanmış Sütunlar Oluşturma
  • Veri Modellerini Eniyileme
  • Hesaplanmış Ölçüler Oluşturma
  • Zamana Dayalı Verileri Keşfetme
 • Verileri Görselleştirme
  • Power BI’deki Görseller
  • Basit Görselleştirmeler Yaratma ve Özelleştirme
  • Karma Grafikler, Dilimleyiciler
  • Harita Görselleştirmeleri
  • Matrisler ve Tablolar
  • Dağılım Çizelgeleri
  • Şelale ve Huni Çizelgeleri
  • Gauges ve Tek Sayı Kartlar
  • Çizelgeler ve Görsellerdeki Renkleri Değiştirme
  • Şekiller, Metin Kutuları ve Resimler
  • Sayfa Düzeni ve Formatı
  • Rapor Sayfasını Kopyalama
  • Verisiz Kategoriler Gösterme
  • Görsel Hiyerarşiler ve Drill-down
 • Dashboard ve Raporları Yayımlama ve Paylaşma
  • Power BI Service’e Giriş
  • Power BI Desktop Raporlarını Yayınlama
  • İçerik Paketleri, Güvenlik ve Gruplara Giriş
  • Dashbard’ları ve Raporları Yazdırma ve Export Etme
  • Power BI’daki Hızlı Kavrayışlar
  • Dashboard Yaratma ve Yapılandırma
  • Kurumunuzla Dashboardlar’ı Paylaşma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.