Blockchain Tasarım Mimarileri


foto

AMAÇ

Blockchain imkanlarını kullanarak her türlü sektör için yeni çözüm ya da proje üretme becerisini kazandırmayı hedefleyen bu eğitim, "akıllı sözleşme" kavramının basit yöntemlerle ve birebir deneyimlemeyle en anlaşılabilir şekilde kavranmasını amaç edinmiştir. Katılımcılara bireysel olarak hem kendi kullanımlarında hem de kurumlarında yer alacakları ya da geliştirecekleri projeler içerisinde kariyerlerine yepyeni bir bakış açısı ve uzmanlık kazandırılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Blokzincir #Blockchain #DijitalDönüşüm #Kriptopara #Merkezi Olmayan Sistemler #Dağıtık Uygulamalar #Fintech #Akıllı Sözleşme #Dijital Para #Kitle Yönetimi #Dijital Finans #Bankacılık #Sigorta #Sağlık #Hukuk #Lojistik #Perakende #Üretim #Tedarik #Depolama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı blockchain kurguları hazırlayarak içinden çıkılmaz hale gelen sorunlara çözümler üretebileceğini bilir.
Anlar: Kitleleri yönetmeyi dijital sistemlere aktararak, kendine farklı konular için daha fazla zaman ayırabileceğini farkeder. Blockchain kolaylıklarının basit kurallara dönüştürülerek yönetimi zor ortamlara çözüm üretebileceğini alabileceğini anlar.
Yapar: Farklı mimari tasarım düşünme yöntemlerini, geçmiş bilgi birikimiyle harmanlayarak geleceğin teknolojilerinde aktif rol oynayacak projeler geliştirebilir. Çalıştığı ortama katkı sağlayacak şekilde kendine yatırım yapar.

HEDEF KİTLE

Herkesin anlayabileceği seviyede basitleştirilmiş anlatımıyla blockchain ekosisteminin dışında kalmak istemeyen ve blockchain’i günlük hayatında faydaya çevirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temel Teknolojik Mimari Kavramları
 • Blockchain Temelleri
 • Blockchain Evrimi
  • Blockchain 1. - 2. - 3.0
 • Blockchain ile Yeni Dünya Düzeni
  • Dijital Dönüşüm Sonrası İnsansız Dönüşümü
  • Yeni Sahiplik Kavramı
  • Nesnelerin Interneti (IOT), Yapay Zeka (AI) Etkileri
  • Çatı Ekonomisinden Paylaşım Ekonomisine Geçiş ve Kitlesel Fonlama Yükselişi
 • Blockchain ile Kitle, Kurum, Takım Yönetim Stratejileri
 • Finans Sektörüne Özel Blockchain Çözümleri
  • Bankalara Özel Alternatif Finansal Blockchain Servis Tasarımları
  • Merkez Bankaları ve Dağıtık Defter Teknolojisi
  • Dijital Para/ Kripto Değer Farklılıkları Çalışma Prensipleri ve Mimarileri
  • DeFi Kapsamında Bireysel Finans Temelleri ve Tasarımı
  • Blockchain Sayesinde Mikro Ödeme Çözümleri
  • Fungible (Birebir), Non Fungible (Eş Olmayan) Değer Transferi İnovasyonu
 • Yeni Nesil Token Ekonomisi ve Tasarım Mimarileri Deneyimi
  • Utility, Payment, Security, Asset Token Altyapı Kurguları
  • Hash, Block, Blockchain, Distributed App, Token ve Coinbase Oluşturma Süreçleri
  • Cüzdan Yapıları ve Bireysel Kullanım Temelleri
  • Blockchain ile Güçlendirilmiş Yapay Zekanın Tam Potansiyeli
  • Token Ekonomisinin Sosyal Pazarlara Etkisi
 • Blockchain Çeşitleri ve İşlevsel Altyapı Alternatifleri
 • Merkezi Olmayan Çözümler ve Uygulamalar
 • Blockchain BaaS Altyapı Hizmetleri
 • Blockchain Yıkıcı Etkisi
  • Hangi Sektörler Yok Olacak, Hangi İşler Dönüşecek?
  • Bankacılık ve Sigorta Dönüşümleri
  • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetiminde Değişim
  • Tapu Kadastro Sistemlerinde Dönüşüm
  • Enerji Altyapısında Blockchain Farklılıkları
  • Sigorta Sektöründe Blockchain
  • Sağlık ve Hukuk Sektöründe Kayıt Tutma
  • Üretim ve Depo Süreçlerinde Şeffaflık
  • Sahtekarlık Önlemede Blockchain Katkıları
 • Blockchain Ekosisteminde Yeni Meslek Tanımları
 • Türkiye ve Blokzincir

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik, Dijital Okuryazarlık, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.