İK Analitiği ve Veri Görselleştirme


foto

AMAÇ

İnsan kaynakları profesyonelleri için iş zekası, veri analitiği ve algoritmaları kullanarak veriden anlam çıkarma yetkinliği kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İnsan Kaynakları #Veri Analitiği #Raporlama #İK Analitik #People Analytics #İş Zekası

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş Zekası, İK raporlama, metrik ve İK anlalitiği araçlarını kullanmayı bilir.
Anlar: Büyük veri, makine öğrenmesi ve İK analitiği kavramlarını anlar ve uygular.
Yapar: İK verileri ile raporlama, iş zekası, mobil raporlama, veri analitiği çalışmaları yapar.

HEDEF KİTLE

İnsan kaynakları alanında dijital yetkinlik artışı hedefleyen tüm insan kaynakları çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İK Bilgi Sistemleri
  • Big Data ve HR
  • İK Bilgi Ekosistemi
  • İK Bilgi Sistemlerinde Başarı İçin Kritik Faktörler
  • Veri Kalitesi Nedir?
  • Veri Kalitesinin Yükseltmenin Yöntemleri
 • İK Analitiği
  • İK Analitiği Değer Piramidi
  • Stratejik İK ve İK Analitiği
  • Outlier Tanımlama
  • Veri Bilimi Yöntemleri ve İK
  • İK Analitiği Nasıl Hayata Geçirilir?
  • Problem Alanlarının ve StratejİK Önceliklerin Belirlenmesi
  • İK Analitiği Projeleri Bileşenleri
  • Araştırma Sorusu Nasıl Netleştirilir?
  • Veri Modeli Nedir? Nasıl Kurulur?
  • Araştırma Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
  • Veri Toparlama ve TemizlİK
  • Analitik Çalışmalarında Veri
  • Veri Kategorizasyon
  • Boş Verilerin Temizlenmesi
  • Temel Analiz Yöntemleri
  • Temel Görselleştirmeler (Boxplot, Dotplot)
  • Temel Analizler (Ortalama, Medyan, Standart Sapma ve Aralarındaki İlişki)
  • Regresyon Analizi (Weka)
  • Korelasyon Katsayısı ve Yorumlama (Excel ve R Üzerinden)
  • Chi- Square Analizi
  • Lineer Regresyon (Weka, Excel)
  • Veri Görselleştirme
  • İş Zekası Çalışması: Excel Üzerinden Dashboard Tasarımı ve Sonrasında Hazır Veri Seti İle Web ve Mobil Tool Üzerinden Raporlama Setinin Paylaşımı 
 •  Sonuçları Aktarırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 •  Aksiyon Planı ve İletişim
 • İK Analitiği Çalışmalarını Başarıya Götüren Kritik Faktörler
 • Veri Madenciliği Nedir?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.