Zorunlu Karşılık Oranlarının Bankaların Mevduat ve Kredi Politikalarına Etkileri


foto

AMAÇ

Bankaların topladıkları mevduat ve benzeri kaynaklar üzerinden TCMB nezdinde tutmakta oldukları zorunlu karşılık oranlarının bankaların kaynak maliyetine ve kredi politikalarına etkilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Maliyet #Karlılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mevduat fiyatlamasını bilir.
Anlar: Fiyatlama ve karlılığı anlar.
Yapar: Yönetsel kararları algılar.

HEDEF KİTLE

Maliyet hesaplayan birimler, fon yönetimi, kredi pazarlama gibi konuyla ilgili departmanlardaki çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bankaların Kaynak Yapısı Mevduat Fiyatlamasını Etkileyen Faktörler
  • TCMB Zorunlu Karşılık uygulaması
  • Vade Yapısı
  • Piyasa Beklentileri
 • Kredi Fiyatlamasını Etkileyen Faktörler
  • Banka Politikası
  • TCMB Zorunlu Karşılık Uygulaması
  • Vade Yapısı
  • Piyasa Beklentileri
 • Zorunlu Karşılıklara Ödenen Nema Hesaplamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: