Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi (SPK Lisanslama - Türev Lisansı)


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; katılımcıları, konu anlatımı ve örnek soru çözümleri ile SPL tarafından düzenlenen "Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi" sınavına hazırlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#SPL #Türev Araçlar #Risk Yönetimi #Piyasalar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türev ürün çeşitlerini, özelliklerini ve işlem gördükleri piyasaları bilir.
Anlar: Türev ürünlerin fiyatlamasını ve risk yönetiminde kullanım tekniklerini anlar.
Yapar: Türev Araçlar Lisansına hazırlık yapar.

HEDEF KİTLE

SPL Türev Araçları Lisansı sınavına hazırlanan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Türev Araçlarla İlgili Temel Kavramlar
 • Türev Araçlar
  • Forward (Alivre) Sözleşmeler
  • Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
  • Swap İşlemleri
  • Opsiyonlar
 • Diğer Türev Araçlar
  • Egzotik Opsiyonlar
  • Kredi Temerrüt Takasları (CDS)
 • Türev Araçların Risk Yönetiminde Kullanımı
 • Türev Araçların Fiyatlaması
 • Türev Araç Stratejileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: