Dijital Pazarlama Stratejileri


foto

AMAÇ

Geleneksel pazarlama ve iş hedefleriyle entegre olan dijital stratejilerin planlanması, uygulanması ve ölçülmesi konularının aktarılması ve katılımcıların bu kitlelere ulaşabilme, derin müşteri ilişkileri kurma ve satın alma yolunu etkileme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Pazarlama #İletişim Teknikleri #Pazarlama Planı #Marka Yönetimi #Ürün Stratejisi Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı ihtiyaçlara göre farklı dijital stratejileri uygulamayı bilir.
Anlar: Digital pazarlama faaliyetlerinin neden sonuç ilişkisini anlar.
Yapar: Dijital pazarlama planlarını sürdürülebilir içerik stratejisi ışığında yapar.

HEDEF KİTLE

Ürün geliştirme, iletişim, pazarlama birimlerinde çalışan, tüketici içgörüsü ve araştırma ile ilgilenen tüm çaışanların katılımna uygundur.

İÇERİK

  • Erişim Stratejisi (Access Strategy)
  • Etkileşim Stratejisi (Engage Strategy)
  • Kişiselleştirme Stratejisi (Customize Strategy)
  • Bağlantı Kurma Stratejisi (Connect Strategy)
  • İşbirliği Stratejisi (Collaboration Strategy)
  • Modeller: Ölçüm Araçları, ROI, Çevik (Agile) Modeller
  • Performans Kriterleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon,Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak