Hayatını Proaktif Yönet


foto

AMAÇ

Katılımcıların, tüm değişkenlerin farkında olarak düşünmeyi başarma becerisine sahip olmasını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Çözüm Yaratma #İletişim #Çoklu Bakış Açısı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Karşılaştığı olayları nasıl yorumlayacağını, sorunla karşılaşması durumunda nasıl çözeceğini bilir.
Anlar: İnsanları ve olayları tüm yönleriyle anlar.
Yapar: Öngörebilme yeteneği ile proaktif davranır ve doğru planlama yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Beklentileri Öngörme
  • Amaç ve Hedef Koyma
  • Belirsizlik Ortamlarında Yönetim
  • Durumsallık Kavramı
  • Analitik ve Sentetik Düşünme
 • Değişimi Öngörmek
  • Vizyon Yaratabilme
  • Yaratıcı Düşünme
  • Öncelikler Belirleme
  • Müşteri İhtiyaç Analizi
  • Süreç İyileştirme
 • Sorunları Öngörmek
  • Etkin İletişim ve Sinyallerini Anlama
  • Duyguları Yönetme
  • Esneklik ve Farklılıkların Yönetimi
  • Zor İnsanları Yönetme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek, Farklılıkları Yönetmek