Sosyal Müzik ile Stresi Zindeliğe Dönüştürmek


foto

AMAÇ

Stresin nedenlerini ve stresi azaltmanın yollarını anlatmak, kalıplaşmış alışkanlıkları fark ederek yaşam sorunlarıyla baş etme becerisi ve yaşama cesaretini kazandırmak amaçlanmaktadır. Eğitimde, canlı doğaçlama müzik öğrenme aracı olarak kullanılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Stresin Nedenleri #Stresi Yönetmek #Stresi Dönüştürmek #Müziğin Etkisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Stresin ne olduğunu, nedenlerini ve stresi azaltma yollarını bilir.
Anlar: Stresi azaltmanın kendi kontrolünde olduğunu anlar.
Yapar: Yaşam sorunlarıyla daha etkin baş eder.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Stresin Sebepleri Nelerdir?
  • Stresin Yapısı
  • Kalıplaşmış Alışkanlıklar
  • Stres Yönetimi Teknikleri - Yaşam Sorunlarıyla Başetme
  • Sosyal Müzik Uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme

NOT

Eğitimde, canlı doğaçlama müzik öğrenme aracı olarak kullanılacaktır.