Eleştirel Düşünme Eğitimi


foto

AMAÇ

Katılımcıların yeni nesil yetkinlikler içinde yer alan "Eleştirel Düşünme" bakış açısını kavramaları, aktarılacak metodolojiyi kullanarak stratejik düşünme, problem çözme ve karar alma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Karmaşık problemleri çözme ve doğru karar alma, güvenilir seçimler yapma, potansiyelini ortaya koyma, kaynaklarını doğru yönetme ve hedeflediği sonuçlara en etkin yoldan ulaşma becerileri ile ilgili aktarım yapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Eleştirel Düşünme #Yetkinlik Gelişimi #Karmaşık Problem Çözme #Sistematik Düşünme #Varsayımları Tanıma #Kanıtları Değerlendirme #Sonuç Çıkarma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Zihnimizin bilgi işleme süreçlerini, gerçek ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını, eleştirel düşünme metodunun adımlarını bilir.
Anlar: Düşünme ve karar alma süreçlerindeki tuzakları fark eder, olaylara eleştirel düşünme bakış açısıyla yaklaşmanın farkını ve kazançlarını anlar.
Yapar: Ele aldığı durumdaki bilgi boşluklarını tespit eder ve sorgular, farklı ve çelişen bilgileri değerlendirebilir, varsayımları teyit etmek için kanıt arar, bir problemi çözmenin alternatif yollarını bulur ve aralarından en etkin olanını seçer.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Eleştirel Düşünme Nedir, Ne Değildir?
 • Eleştirel Düşünme Neden Önemlidir?
 • Dünyada ve Ülkemizde Eleştirel Düşünme Yetkinliğinin Seviyesi
 • Eleştirel Düşünmenin Problem Çözme ile Bağlantısı
 • Düşünme Şeklimizi Ne Ölçüde Geliştirebiliriz?
 • “Eleştirel Düşünür” Olmaktan Çekinmemizin Sebepleri
 • Aklımız Nasıl Çalışıyor? Eleştirel Düşünmenin Önündeki Engeller
  • Dünyayı, Haber Kaynakları Temelinde Resmetme Eğilimi
  • Aşırı Basitleştirme Yaklaşımı
  • Korkularımızın Etkisi
  • Önceki Kararların, Geçmiş Deneyimlerin Etkisi
  • Benmerkecilik
  • Bakış Açısı ve Yöntemsel Hatalar
 • Bilmek Ne Anlama Gelir?
  • Bilginin Önündeki Engeller
  • Gerçek Bilgiye Nasıl Ulaşırız?
 • Eleştirel Düşünme Metodolojisi
  • Eleştirel Düşünürün Alışkanlıkları
  • Varsayımları Tanıma ve Değerlendirme
  • Kanıt Toplama, Kanıtları Derecelendirme
  • 360 Derece Düşünme ve Konuyu Tüm Yönleri İle Analiz Etme
  • Parçaları Birleştirme ve Çıkarımda Bulunma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Duygu Yönetimi, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Analitik Düşünme, Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği