Satış Yöneticileri İçin Etkin Saha Yönetimi ve Verimlilik


foto

AMAÇ

Eğitimde, saha yöneticisinin verimlilik ilkesi gereğince sahayı yönetebilme yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Verimlilik #Zaman Yönetimi #Strateji #Hedef Odaklılık #Satış Koçluğu #Sonuç Odaklılık #SWOT Analizi #Ekip Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Portföy yönetim dinamiklerini, çeşitli analiz yöntemlerini, verimli çalışma ilkelerini bilir.
Anlar: Etkin zaman yönetimi, performans ölçümleme ve satış planlamasının önemini anlar.
Yapar: Verimli planlama yapar. Ekip çalışanlarına rol model olarak ekip yönetimini başarı ile yapar.

HEDEF KİTLE

Satış ekipleri, satış yöneticileri, bölge yöneticileri ve Şube Müdürlerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bankacı Kimdir?
 • Portföy Yönetim Koçu Kimdir?
 • Etkin Saha Yönetimi
  • Hedefler
  • SWOT Analizi ile Saha Yönetimi
  • Satış Analizi 
  • Hinterland Analizi 
  • Pareto Analizi 
  • Çoklu Satış 
  • Zamanı Etkin Yönetme
  • Verimlilik
 • Sahada Liderlik ve Ekip Oluşturma 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: