Suistimal İncelemesi, Sorgulama ve Yalanı Anlama Teknikleri


foto

AMAÇ

Suistimal ile ilgili farkındalık yaratarak katılımcıların güncel ve yüksek etik standartlar hakkında aydınlatılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Suistimal #Farkındalık #Maliyet #Vaka #Etik #Sorgulama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Suistimal incelemesi kavramları ile ileri sorgu tekniklerini bilir.
Anlar: Suistimalci psikolojisi ve suistimalin iş süreçlerine ve kurumsal yapıya etkilerini anlar.
Yapar: Suistimal ve suistimalin maliyeti konusunda farkındalık sahibidir ve gördüğü potansiyel suistimaller ile ilgili gerekli birimlere raporlama yapar.

HEDEF KİTLE

Teftiş kurulları, etik ve uyum departmanları, iç denetim birimleri çalışanları ile orta ve üst seviye yönetici pozisyonundaki çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Suistimal
  • Suistimal Teorisi ve Risk Sınıflandırması
  • Suistimal Türleri
  • Suistimalin Maliyeti
 • Suistimal İncelemesi/ Soruşturulması
  • Suistimal Araştırma Üçgeni
  • Kimler Suistimal Yapar?
   • Suistimal Yapanların Genel Profili
  • İşletmelerde Yaygın Suistimal Faktörleri ve Risk Göstergeleri
  • Suistimal Kanıtları
  • Suistimal İnceleme Uzmanlığı
  • Suistimal Soruşturmalarında Gizli Tuzaklar ve Sıkça Yapılan Hatalar
 • Sorgulama ve Mülakat
  • Sorgulama ve Mülakat Arasındaki Farklar
  • Sorgulama Hazırlıkları
  • Sorgulamacının Özellikleri
  • Sorgunun 7 Evresi
  • Sorgulamada Yapılan Hatalar
  • Sorgulama ve Görüşme Arasındaki Farklar
 • Yalan ve Yalanın Tespiti
  • Kim, Neden Yalan Söyler?
  • Yalan ile İlgili Bilinen Yanlış Genellemeler
  • Yalanı Neden Fark Edemiyoruz?
  • Yüz İfadelerinden Yalanı Anlamak
  • Kelimelerden, Sesten, Vücut Dilinden Yalanı Anlamak
  • Yalanın Teşhisi ve Profesyonel Hayatta Kullanım Yolları
 • Soru Çeşitleri
 • PwC Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması- Küresel Sonuçlar ve Türkiye Sonuçları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme