Bankacılıkta Kavramsal Çerçeve


foto

AMAÇ

Finansal aracılık kavramsal çerçevesinin, finansal kurumların işleyişine etkisi ve bunun kurumların gelişimine katkısı boyutuyla incelenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk #Düzenleme #İzleme #Kredilendirme #Fiyatlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Risk, düzenleme, izleme ve aracılık maliyeti kavramlarını bilir.
Anlar: Kredi riskini doğru fiyatlamayı anlar.
Yapar: Kredi riskini yönetir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur. Eğitimden özellikle yönetici adayları veya yöneticiliğe yeni terfi etmiş kişiler daha çok faydalanabilir.

İÇERİK

 • Kavramlar
  • Belirsizlik
  • Risk Yönetimi
  • Risk Transferi: Sigorta, Sözleşmeler
  • Riskten Kaçınma ve Riskin Fiyatlanması
  • Olasılıklar ve Sonuçları
  • Asimetrik Enformasyon (Asymmetric Information)
  • İstismar Riski (Moral Hazard)
  • Hatalı Seçim- Hurda Sorunu (Adverse Selection– Lemon Problem)
  • Müşevvikleri Uyumlulaştıran Sözleşmeler (Incentive Compatible Contracts)
  • Finansal Sözleşmeler: Borç, Ortaklık, Sigorta Sözleşmeleri
  • Spekülasyon (Hedging)
 • Bankaların Varlık Sebebi
  • Banka Nedir? Ne İş Yapar?
  • Credere’den Krediye
 • Finansal İşletme: Operasyon Mantığı (Operation Rationale) Finansal Aracılık
  • Acenta Maliyeti: Asıl, Vekil Sorunu ( Agency Cost: Principal– Agent Problem)
  • İzleme (Monitoring)
  • Bedavacılık Sorunu (Free Rider Problem)
  • Likidite
  • Portföy Tercihleri
  • Varlık Dönüşümü (Asset Transformation)
 • Finansal Sistemin Doğası ve İşlevleri
 • Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler
 • Finansal Kurumlar ve Piyasalar
 • Finansal Kurumların Geleceği

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik