Hikayecilik Atölyesi


foto

AMAÇ

Bir mesajı iletmenin, karşındakini ikna etmenin en güçlü yollarından biri olan hikayeciliğin detaylarını aktararak katılımcıların etkileyici performanslar yaratma yetkinliklerinin geliştirilmesidir.

ODAK NOKTALARI

#Hikayeleştirme #Etkin Sunum Becerileri #Ses ve Beden Dili #Hitabet #İkna #İham Verme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hikayeciliğin iletişim üzerine etkisini, hangi hikayeyi nerede ve nasıl anlatacağını, ses- nefes ve beden dilini nasıl kullanacağını, bir hikayeyi nasıl oluşturacağını bilir.
Anlar: Karşısındakinin ihtiyacını anlar ve buna göre kime hangi hikayeyi anlatacağını kurgulayabilir.
Yapar: Sahnede özgüvenli durur. Ses- nefes ve beden dilini etkili kullanır. Hikayeyi baştan sona sürekleyici bir şekilde anlatır. İnsanları etkiler ilham verir ve rol model olur.

HEDEF KİTLE

İşi gereği sunum yapan, topluluk önünde konuşmalar yapan ve konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Hikayecilik Nedir?
 • Güçlü Bir Hikayenin Üç Faktörü
 • Hikaye Pastası
 • Hikaye Çeşitleri
  • Ben Kimim Hikayeleri
  • Neden Buradayım Hikayeleri
  • Öğreten Hikayeler
  • Değer Hikayeleri
  • Vizyon Hikayeleri
 • Etkin Beden Dili Kullanımı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Yetenek Yönetimi, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlere Liderlik, Kuşaklararası İletişim, Değişim ve Düşünce Liderliği