COBIT 2019 Eğitimi


foto

AMAÇ

BT ortamlarının etkin bir şekilde yönetişimini ve yönetilmelerini sağlamak için Cobit 19’un geliştirilmiş süreç modeliyle beraber tasarım faktörleri ve hedef alanlarının aktarılması, süreç yetkinliği değerlendirmek amacıyla Cobit 19 ile geri dönen geliştirilmiş yetkinlik modelinin detaylandırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bilgi Sistemleri #Bankacılık #Bilgi Sistemleri Risk ve Kontrol #Yönetişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Banka bilgi sistemlerinin etkin yönetişim ve yönetimini bilir.
Anlar: Yönetişim ve yönetimin esaslarını anlar.
Yapar: COBIT'i kurumunda uygular.

HEDEF KİTLE

Bilgi sistemleri operasyon, yazılım geliştirme, proje yönetimi, iç denetim, teftiş ve kontrol gibi konularla ilgili departmanlarda çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • COBIT 19 Süreç Modeli
  • Yönetim ve Yönetişim Hedefleri
  • 40 Süreç
 • Grup Çalışması: BT Sorunlarının Tespiti ve İyileştirme İçin COBIT Süreçlerinin Seçimi
 • COBIT 19 Bileşenleri
  • Süreçler
  • Organizasyonel Yapılar
  • Bilgi Akışları
  • Kişiler, Beceriler ve Yetkinlikler
  • Politikalar ve Çerçeveler
  • Kültür, Etik ve Davranış
  • Hizmet, Altyapı ve Uygulamalar
 • COBIT 19 Tasarım Faktörleri
  • Kurum Stratejisi
  • Kurum Hedefleri
  • Kurum Büyüklüğü
  • BT’nin Rolü
  • Kaynak Temin Modeli
  • Uyum Gereksinimleri
 • COBIT 19 Hedef Alanlar
  • KOBİ
  • Güvenlik
  • Risk
  • Devops
 • Grup Çalışması: Seçilen COBIT Süreçlerinde İyileştirme Yaratmak
 • Süreç Olgunluğu
  • COBIT Değerlendirme Programı
  • COBIT 19'a Göre Olgunluk Değerlendirme
  • Süreç Modeli
  • Süreç Değerlendirme Modeli
  • Ölçüm Çerçevesi
 • Grup Çalışması: Süreç Olgunluğu Ölçmek ve İyileştirme Yaratmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: