Sürdürülebilirlik ve Kredilendirme Süreçlerinde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Sürdürülebilirlik kavramı ve sektörde en yoğun sürdürülebilirlik etkisine sahip olan kredi ürünlerinin çevresel ve sosyal risk yönetimi bakış açısı ile ele alınması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Sürdürülebilirlik #Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi #Yatırım Projeleri Finansmanı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sürdürülebilirlik kavramını bilir.
Anlar: Sürdürülebilirlik kavramının bankacılık uygulamaları üzerindeki etkisini anlar.
Yapar: Kredilendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal risk yönetimi ile ilgili düzenlemeleri uygular.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların yanı sıra krediler, izleme, satış, pazarlama strateji, ürün geliştirme bölümleri ve şube müdürlerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sürdürülebilirlik Nedir? Şirketler İçin Neden Önemlidir?
 • Bankacılık Sektörü İçin Sürdürülebilirlik
  • Önemi ve Konuyla İlgili Sektörel Gelişmeler
  • Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
 • Kredilendirme Süreçlerinde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
  • Çevresel ve Sosyal Riskler Nelerdir? Risk Değerlendirmesi Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir?
  • Yasal Mevzuat ve Uluslararası Yaklaşımlar
   • Temel Yerel Mevzuat
   • Ekvator Prensipleri, IFC Performans Standartları
 • Örnek Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: