Takas Saklama ve Operasyon (SPK Sınavına Yönelik)


foto

AMAÇ

Türkiye'de organize ve tezgahüstü piyasalarda işlem gören ürün ve hizmetler hakkında genel bilgilendirme yapılarak, bu ürün ve hizmetlerin alım-satımında piyasa aktörlerinin görev ve yetkilerinin neler olduğunun incelenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Piyasalar ve İşleyişi #Takas Esasları #Teminat Yönetimi #Sermaye Piyasası Araçları #Takasbank #MKK #Borsa

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türkiye'de sermaye piyasalarını ve işleyişini, takas usul ve esasları ile kullanılan enstrümanları bilir.
Anlar: Borsa İstanbul ve Takasbank bünyesinde yer alan piyasalardaki gelişmeleri anlar.
Yapar: Sermaye Piyasası enstrümanları konusunda müşterilerinin ihtiyaçlarını anlar.

HEDEF KİTLE

Portföy aracılığı ve portföy yöneticisi, yatırım danışmanı, denetim ekipleri, risk yönetimi ekipleri, fon yöneticileri, saklama hizmet birimi yöneticileri ve konuya ilgi duyan diğer birimlerdeki çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
  • Merkezi Kayıt Kuruluşunun Çalışma ve Denetim Esasları
  • Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulması
  • Merkezi Takas Kuruluşlarının Çalışma Esasları
    • İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas ve Karşı Taraf Yönetmeliği
  • Portföy Saklama Hizmetinde Bulunacak Kuruluşlar
  • Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların ve Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
  • Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma, Fiziki Teslim ve Takasbank Teminat Yönetimi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: