Öğrenmeyi Destekleyen Ölçme-Değerlendirme Planlama


foto

AMAÇ

Ders içi ölçme araçlarının kalitesini artırarak, kurumsal akademilerde/ eğitim bölümlerinde, öğrenme topluluğu içinde değerlendirme okur-yazarlığı geliştirmek ve entegre bir değerlendirme kültürü oluşturmak ve bu kültürü beslemektir.

ODAK NOKTALARI

#Ölçme #Değerlendirme #Öğrenme #Performans Metrikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ölçme ve değerlendirme nedir bilir. Öğrenmenin anahtar performans ana ve alt metriklerini bilir.
Anlar: Taksonomi ve öğrenmenin altı yolunun öğretimsel amaçlar, değerlendirme ve öğretim planı ile senkronize olması öğrenmenin geçerlilik ve güvenilirliğini artırır.
Yapar: Öğretimsel çıktıları taksonomi ve anlamanın altı yolu ile uyumlaştırır. Öğretimsel çıktı ve öğretim planına uygun ölçme metrik ve araçlarını seçer, uygular, yorumlar ve kullanır.

HEDEF KİTLE

Bankalarda iç eğitmen ve eğitim bölümü/ kurumsal akademilerde eğitim departmanlarında çalışan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Öğrenmenin Değerlendirilmesinin Amaçları
  • Değerlendirme (Çoklu Veri Noktaları)
  • Yorum (Değerlendirme Verilerini Çözümlemek)
  • Kullanım
 • Yetişkin Öğretiminde Anahtar Performans Göstergeleri
  • Yeni Taksonomi- Ana ve Alt Performans Boyutları
  • Anlamanın 6 Ana ve Alt Performans Boyutu
 • Öğretimsel Çıktıların Belirlenmesi
 • Öğrenmenin Ölçülmesinde ve Öğretimsel Çıktıların Belirlenmesinde Bankacılık Kavramlarının Kullanılması
  • Bankacılık Kavramları
   • Anahtar Kavramlar
   • Bağlantılı Kavramlar
   • İlgili Kavramlar
   • Ölçmede Kavram Temelli Üç Katmanlı Zihinsel Model
   • Öğrenme Olarak Değerrlendirme, Öğrenme İçin Değerlendirme, Öğrenmenin Değerlendirilmesi
 • Öğretimsel Çıktılara Ulaşıldığını Anlamak İçin Hangi Kanıtlara İhtiyacımız Var?
 • Öğrenenlerin Performansında Hangi Anahtar Performans Göstergelerini Görmek İsteriz?
  • Değerlendirme Ölçütlerine (Ölçme Metrikleri) Karar Verme ve Öğretimsel Çıktılarla Hizalama (Yeni Taksonomi ve Anlamanın 6 Performans Göstergesi)
  • Değerlendirme Araçlarına Karar Verme ve Öğretimsel Çıktılarla Hizalama
  • Değerlendirmenin Gerçekleştirilmesi
  • Öğrenenlerin Sunduğu Kanıtlar (Geçerlilik- Güvenirlilik)
  • Sonuçların Çözümlenmesi ve Kullanımı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Performansı Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri