KOBİ ve Start-up`larla İşbirliği Modelleri


foto

AMAÇ

KOBİ’lerin ve Start-up’ların özelliklerinin, finansal kuruluşların dijital kapasitelerini arttırmak için Start-up’larla yapabilecekleri olası işbirliklerinin mantığının aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#KOBİ #Startup #Fintech

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: KOBİ’lerin ve Start-upların yaşam döngüsünü bilir.
Anlar: İlgili firmaların onların gerçek risk ve ihtiyaçlarının analizinin önemini anlar.
Yapar: Kurumun ihtiyacına uygun işbirlikleri modelleri üretebilir.

HEDEF KİTLE

KOBİ segmentine hitap eden ürün ve proje yönetimi ekipleri, pazarlama yönetimi ekipleri, tahsis ve izleme ekipleri, Start-up’lar ile işbirliği modellerini kurgulayan/ kurgulamak isteyen benzer ekiplerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Rakamlarla KOBİ’ler
 • KOBİ’lerde GZTF Analizi
  • Yönetim
  • Pazarlama
  • Üretim
  • Finans
 • KOBİ’lerin Büyüme Aşamalarına Göre Gelişimi
 • KOBİ’lerin Başarısızlık Nedenleri
 • Dönüşümün Tetiklenme Kaynakları
 • Dijital Trendler
 • Girişimcilik
 • Start-up'lar
 • İşbirlikleri İçin Uygun  Model Oluşturma
  •   Gelir Modeli Oluşturma
 • Düzenlemeler
 • Start-up’larla Dijital İşbirliği Örnekleri
  • Büyük Veri (Big Data) İşbirliği 
  • Fintech İşbirliği 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Merak ve Keşfetme Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Kurumsal Girişimcilik