Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunun Getirdikleri


foto

AMAÇ

Katılımcılara; ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu"nun sektöre ve tüketicilere getirdiği düzenlemelere ilişkin bilgi, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Elektronik Para #Ödeme Sistemleri #Mobil Ödeme #Ödeme Hizmetleri #Elektronik Para Kuruluşları #6493 sy. Kanun

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: 6493 sy. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un getirdiği düzenlemeleri, Kanun hükümlerinin yorumlamasını, uygulamasını ve sektördeki yerini bilir.
Anlar: Elektronik para, ödeme hizmetleri, elektronik para kuruluşları ve ilgili mevzuatın sair düzenlemelerine ilişkin hukuki alt yapıyı anlar.
Yapar: Tüm verilen bilgiler ve örnekler ışığında; ilgili mevzuat hükümlerini, uygulamasını, usul ve esaslarını anlayarak yorumlar, analiz yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda ödeme hizmetleri ile ilgili faaliyet yürüten birimler, fon yönetimi, kredi pazarlama, ürün ve başvuru güvenliği gibi konuyla ilgili departmanlarda ve şubelerde çalışan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • 6493 sy. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a Neden İhtiyaç Duyuldu?
  • Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Kuruluşları
  • Elektronik Para Kuruluşları ile Elektronik Paranın İhracı
  • Transfer Emri, Netleştirme ve Teminatlar ile Sistemlerin Belirlenmesi
  • Ödeme Hizmetlerinin ve Elektronik Para İhracı'nın İzinsiz Olarak Yapılmasının Sonuçları
  • Elektronik Para İhracına İlişkin Örnekler
 • Elektronik Para ve Sanal Para
 • Kanundaki Değişiklik
  • Ödeme Başlatma Hizmetleri
  • BDDK'nın TCMB’ye Devir Olan Yetkileri
  • Hesap Bilgilendirme Hizmetleri
  • Ödeme Kuruluşlarına İlişkin Birlik
 • Kanun Tüketiciye Nasıl Bir Koruma Sağlıyor?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: