Bankalarda Yaşayarak Öğrenme Modelli Stratejik ve Bütünsel Yönetim


foto

AMAÇ

Katılımcıların, sanal bir ortamda bir şirketi bütünsel yönetmeleri sağlanacaktır. Eğitim boyunca katılımcıların çeşitli konularda karar almaları, aldıkları kararların sonuçlarını görüp finansal tablolardaki çıkarımları analiz etmeleri, rakip ve pazar analizi yapmaları, satış tahminleri ve üretim kararları vermeleri sağlanacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Tablo Okuma #Fiyatlandırma #Nakit ve Kar Yönetimi #Müşteri Memnuniyeti #Satış Tahminleri #Rakip Analizi #Finansal Tabloların Kök Unsurlarını Kavrama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Maliyetin nasıl hesaplanacağını bilir, kar ve nakit yönetimi kavrar.
Anlar: Fiyatlama, karlılığı ve nakit kontrolünü anlar.
Yapar: Müşteriye doğru fiyatlama yapar, şirketini doğru yönetmeyi öğrenir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan çalışanların ve özellikle Genel Müdürlük ekiplerinden fon yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi, finans gibi bölümlerin ve Şube çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Şirket Yönetimi Simulasyonu 
  • Büyüyen Bir Sektörde Bir Şirketin Temel Stratejisini Oluşturmak
  • Kritik Yönetim Kararlarının Finansal Etkilerini Görmek ve Çıktılarını Yönetmek
  • Ar-Ge, Satış/ Pazarlama, Üretim ve Finans Departmanlarını Yönetmek
  • Departmanlar Arası Etkileşimi Yönetmek
  • Ürün Yönetimi, Talep Planlama ve Üretim Planlama Konularında Takım Olarak Kritik Kararlar Almak
  • Rekabet Analizi Yapmak ve Kriz Yönetmek
  • Takım Dinamiklerini Deneyimlemek ve Grup İçerisinde Kendi Liderlik Becerilerini Tanımak
 • 8 Sanal Yılın Sonunda Yönetim Kurulu’na Sunum

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama Ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.