Ticaret Kanunu (SPK Sınavına Yönelik)


foto

AMAÇ

Eğitim; ticari şirketlerin özelliklerini tanıtarak bu şirketlerin birleşme, bölünme, tür değiştirmeye ilişkin hükümleri ve şirketler topluluğu hükümlerini aktarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sermaye piyasasında faaliyette bulunanlar için gerekli olan Düzey 2 ve 3, Kurumsal ve Kredi Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslama belgesini almaya hazırlık amacıyla planlanan sınav başarısını artırmaya yönelik bir eğitimdir.

ODAK NOKTALARI

#Türk Ticaret Kanunu #Ticari Şirketler #Şirket Birleşmeleri #Şirket Tasfiyesi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türk Ticaret Kanunu'nun ticari işletmelerle ilgili hükümlerini bilir.
Anlar: Ticari işletmelerin özelliklerini anlar.
Yapar: Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanması gerekli hallerde yorum getirebilir. SPL sınavları kapsamında ilgili konuya hazırlık yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan ve ihtiyaç duyan ve ilgili SPL sınavlarına hazırlanmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ticari Şirketlerinin Özellikleri
 • Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmeye Tabi Şirketler ve Usuller
 • Şirketler Topluluğu Kavramı ve Yükümlülükler
 • Anonim Şirketlerin Özellikleri
  • Anonim Şirketlerin Yönetimi ve Denetimi
  • Anonim Şirketlerde Ortakların Hakları ve Borçları
  • Anonim Şirketlerin Sona Erme Halleri, Tasfiye Süreçleri
 • Sermaye Şirketleri ve Şahıs Şirketleri Arasındaki Farklar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: