Kısa ve Uzun Vadeli Ufukta Makroekonomik Göstergeler ile Türkiye Ekonomisine Bakış


foto

AMAÇ

Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğini; büyüme, enflasyon, faiz, parite, altın ve emtia fiyatları gibi temel makroekonomik ve finansal büyüklüklerdeki göstergeler ışığında analiz etmek amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Ekonomi #Makroekonomi #Göstergelerin Yorumlanması

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ekonominin dinamiklerini bilir.
Anlar: Göstergeler arasındaki ilişkiyi anlar.
Yapar: Türkiye ekonomisinde son gelişmeleri bilerek; bunların neden- sonuç ilişkilerini anlayarak geleceğe ilişkin yorum ve tahminlerde bulunur.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar Küresel Ekonomiye İlişkin Beklentiler
  • Büyüme
  • Küresel Ticaret
  • Tehditler, Riskler, Fırsatlar
 • Türkiye Ekonomisine İlişkin Beklentiler
  • Resmi Makroekonomik Hedefler
  • Uluslararası Kuruluşların Tahminleri
  • Piyasa Beklentileri
  • Göstergelerin Analizi
  • Güncel Ekonomik Gelişmeler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak