Akreditifler, Vesaik Mukabili İşlemlerde Yeknesak Kurallar ile İthalat-İhracatçının Risk ve Avantajları


foto

AMAÇ

Bankalar ile dış ticarete taraf olan tüm tacirlerin uymaları gereken URC 522 ve UCP 600 sayılı bröşür hükümlerinin ve dış ticarette belli başlı risklerin piyasada yaşanmış gerçek olaylarla ele alınması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Akreditif #UCP 600 #URC 522 #Rezerv #Vesaik Mukabili #Evrak Sahteciliği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Akreditif ve vesaik mukabili işlemlerinin süreçlerini bilir.
Anlar: Akreditif ve vesaik mukabili işlemlerle ilgili risklerin önemini anlar.
Yapar: Etkin risk yönetimi yaparak gerekli işlemleri en verimli şekilde uygular.

HEDEF KİTLE

Satış ve satış yönetimi, operasyon (Şube ve Genel Müdürlük), denetim ekipleri ve kredi tahsis ekiplerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Sorumlulukların Karşılaştırması
 • Ödeme Şekillerinde Uluslararası Yeknesak Kurallar
 • Konşimentolar
  • Konşimentoların Ordino İlişkisi
  • Deniz Konşimentosu (Bill of Lading)
  • Charter Party Konşimento ve Bankaların Riskleri
  • URC 522 Broşürü- Uniform Rules for Collections
 • Vesaik Mukabili İşlemler
  • Vesaik İbraz ve İnceleme Detayları- Negotiation
  • Tahsil Vesaikinin İthalatçı ve İhracatçı Açısından Avantajları ve Dezavantajları
  • Malların Yükleyici Beyanı ve Bankalara Olası Riskleri
 • Akreditif İşlem Adımları
  • Akreditifli Yöntemde Tarafların Riski ve Avantajları
  • Akreditif Kapsamındaki Belgelerin İncelenmesi
  • ICC 600 Broşürü- Uniform Rules for Documentary Credits
  • Akreditifte Bankaların Riskleri
  • Teyid İşleminin Bankalara Getirdiği Yükümlülükler
  • Akreditifte Bankaların Yaptıkları Hatalar ve Sonuçları
  • Akreditifteki Riskler: Ülke, Politik, Ekonomik, Sahtekârlık,  Amir Bankanın İflas Etme Riski, Malların Noksan veya Kalıtesiz Çıkması vb.
  • Örnek Olay İnceleme: Akreditifte Evrak Sahteciliği, Akreditifte Rezerv Ve Bankanın Riski, Gümrük Mevzuatı Bilgi Noksanlığı, Malların Teslim Alınmaması, Dış Ticarette Kredinin Batması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: