Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Sinyalleri


foto

AMAÇ

Bankaların verdikleri kredilerin sağlıklı bir şekilde geri ödenebilmesi için doğabilecek sorunların önceden tespit edilmesi ve bu doğrultuda önlem alınması konusundaki yetkinliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Ekonomik Gelişmelerin İzlenmesi #Finansal Olmayan Göstergeler #Problemli Kredi Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Firmanın faaliyet döngüsünü bozacak unsurları bilir.
Anlar: Kredi sürecinde oluşabilecek sorunları anlar.
Yapar: Sorunu önceden tespit edip gerekli önlemleri alır.

HEDEF KİTLE

Bölge veya genel müdürlük kredi tahsis ve kredi izleme çalışanları, pazarlama koçları, denetim ekipleri ve Şubelerde ticari segment (İşletme, Tarım, KOBİ, OBİ, Ticari, Kurumsal) müşteri temsilcisi olarak çalışan satış ekipleri ve Şube Müdürlerinin katılımı için uygundur.

İÇERİK

 • Sorunlu Kredi Tanımı ve Sorunlu Kredi Nedenleri
 • Sorunlu Kredilere Yol Açan Bankacılık Hataları
 • Erken Uyarı Sinyalleri
  • Yönetimle İlgili 
  • Faaliyetlerle İlgili 
  • Bankacılıkla İlgili 
  • Finansal Tablolarla İlgili 
  • Kredi Teminatlarıyla  İlgili 
 • İflas Riskini Saptamada Kullanılan Modeller
 • Kredide Yeniden Değerleme
 • Problemli  Kredinin Tespitinden Sonra Yapılacak İşlemler
 • İyileştirme Önerileri
 • Kanuni Takip Sürecinin Yönetimi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Öğrenme, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: