Kredi Karar Simülasyonu


foto

AMAÇ

Eğitimde katılımcıların çok yönlü risk analizi yaparak kredi değerlendirmesi yapmaları, kredi koşullarını oluşturarak verecekleri kredi kararlarının sonuçlarını analiz etmeleri ve kar odaklı kredi kararlarına ulaşma yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk Analizi #Kredi Süreçleri #Tahsis Koşulları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredi tahsis kararının finansal ve finansal olmayan verilerin yanı sıra bir çok değişkene bağlı olduğunu bilir.
Anlar: Kredi riskini oluşturan unsurları anlar.
Yapar: Kredi kararının temelindeki risk analizini yapar.

HEDEF KİTLE

Kredi ürünlerini pazarlayan, risk analizi ve kredi değerlendirmesi yapan, müşteri ve sektör risklerini izleyen, kredi kararını oluşturan, kredi değerlendirmesi konusunda bütünsel düşünmesi gereken kişilere yöneliktir.

İÇERİK

 • Kredilendirme Teknikleri
 • Risk Analizi
 • Piyasa Verileri Analizi
 • Banka Bilgileri Analizi
 • Simulasyon ile Örnek Olay Çalışmaları
  • Finansal Tablo İncelemesi ile Mevcut ve Potansiyel Risklerin Analizi
  • Finansal Olmayan Verilerin Değerlendirilmesi
  • Kredi Kararının Verilmesi
  • Kredi Kararlarının Sonuçlarının Analizi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.