Hazine, Nakit, Borç ve Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Hazine'nin nakit, borç ve risk yönetimi alanlarındaki ilkeleri, politikaları ve yaklaşımlarının aktarılması, katılımcıların kendi kurumlarındaki benzer süreç ve politikalarla bu süreçleri kıyaslamasının sağlanması ve süreçlere ilişkin öngörüler çıkarma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Nakit Yönetimi #Alacak Yönetimi #Borç Yönetimi #Piyasa Yapıcılığı Sistemi #Hazine Garantileri #Risk Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hazine, nakit, borç ve risk yönetimine ilişkin politikaları, ilkeleri ve uygulamaları ve bu uygulamaların kendi iş süreçlerindeki yerini ve önemini bilir.
Anlar: Hazine'nin nakit, borç ve risk yönetimi alanlarındaki politika değişikliklerini ve bu değişikliklerin kendi süreçlerindeki yansımalarını anlar.
Yapar: Hazine tarafından kamuoyuna açıklanan bilgileri değerlendirerek bu bilgileri kendi analizlerinde, iş süreçlerinde kullanılabilir hale getirir.

HEDEF KİTLE

Araştırma, hazine yönetimi, denetim ekipleri, pazarlama yönetimi ekiplerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Nakit Yönetimi
  • Nakit Programının Hazırlanması ve Uygulanması
  • Kamu Haznedarlığı Sistemi
 • Alacak Yönetimi
  • Hazine Alacaklarının Kaynakları
  • Hazine Alacaklarının Tahsilat Yöntemleri
  • Diğer Hazine Alacakları
 • İç Borç Yönetimi
  • Borçlanma Programının Hazırlanması ve Uygulanması
  • İç Borçlanma Enstrümanları ve Yöntemleri
  • İç Borçlanma Enstrümanlarında İkincil Piyasa
  • Piyasa Yapıcılığı Sistemi
 • Dış Borç Yönetimi
  • Dış Borçlanmaya İlişkin Temel Kavramlar
  • Uluslararası Sermaye Piyasalarından Borçlanma
  • Dış Finansman Sağlanması, Tahsisi ve İkrazen Kullandırılması
  • Hazine Garantileri ve KÖİ Projeleri için Borç Üstlenim Taahhüdü Verilmesi
  • Dış Borçlanmaya İzin Verilmesi
  • Hibe Alınması ve Verilmesi
  • Risk Hesabı
 • Risk Yönetimi
  • Bütçesel Riskler
  • Piyasa Riskleri
  • Koşullu Yükümlülük Riski
  • Operasyonel Riskler
 • İstatistik ve Raporlama

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: