Finansta Geleceğin Değişen Yetkinlikleri


foto

AMAÇ

Değişen teknoloji ve mevzuatların etkisiyle sektörde meydana gelecek kariyer dönüşümlerinin etkisinin anlatılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Farkındalık #Fintech #PSD2 #Ödeme Sistemleri Kanunu #İş Hayatında Dijital Dünya #Dijital Okuryazarlık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijitalleşmenin kurumu, müşterileri ve paydaşları nasıl etkilediğini, değişen mevzuat ile birlikte dijitalleşen finans dünyasının kendisine, kuruma ve müşterilere sağladığı katkıyı bilir.
Anlar: Finansta üçüncü taraflar ve fintech'lerin kişisel kariyer ve kurum kariyeri için önemini anlar. Organizasyon ve kişisel gelişim için ihtiyaç duyulacak yeni yetkinliklerin nasıl gerçekleşebileceğini öngörür. 
Yapar: Kurumdaki büyük resmin oluşturulmasında etkili olur. Dönüşüm yol haritasındaki nihai sonuçların farkına varır ve etkileşimde olduğu paydaşlarda konunun bilinirliğinin artmasına katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansta Değişen Düzen ve Yeni Kariyer Oluşumları
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu (PSD2)
 • Dijitalleşen Finans Dünyası Neleri Getiriyor/ Götürüyor?
 • Açık Bankacılık
 • Yeni Teknolojik Finans Dünyasında Bankaların Konumu ve Fintech'ler
 • Bankacılıkta Değişen Mevzuatlar
  •   Sektördeki Değişim (Mobil Cüzdan, Robo-Uzmanlar)
  •   Organizasyonel Değişim (Girişimci Kurumsal Yapılar)
  •   Kişisel Değişim (AI ile Entegre Yeni Düzen)
 • Dönüşümde Kariyer Yolculuğu
  • Uygulama- İhtiyaç Haritası Belirleme
 • Finansta Değişen Rol ve Sorumluluklar
 • Yeni Finans Dünyasında İhtiyaç Duyulan Yetkinlikler
  • Uygulama- Yol Haritası Oluşturma
 • Sınır Ötesi Yeni Finansçılara Kariyer Fırsatları
  • Uygulama- Yeni Dünyada Yeni Kariyer
 • Dijital Yetkinlik Gelişiminin Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Öğrenmeye Açıklık, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Yetenek Yönetimi/ Optimizasyonu, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İlişki Yönetimi ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlere Liderlik