Microsoft Power BI ile İş Analizi ve Görselleştirme


foto

AMAÇ

Katılımcıların, ham verileri anlamlı raporlar oluşturmak için düzenleyerek, bu veri setlerinin nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde dashboard ve etkileşimli raporlar oluşturması, MS Power BI’ı hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Analiz #Görselleştirme #Raporlama #Dashboard

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: MS Power BI ile veri düzenlemeyi ve bu verileri görselleştirmeyi bilir.
Anlar: İş Analizi hizmetlerini anlar.
Yapar: MS Power BI ile etkili raporlar yapar.

HEDEF KİTLE

Periyodik raporlar hazırlayan, farklı sistem çıktılarını MS Power BI ile konsolide rapora dönüştürmek isteyen ve çok fazla sayıda analizi/ işlemi kısa sürede yapma ihtiyacı duyan çalışanlara yöneliktir.

İÇERİK

 • İş Zekası
  • İş Zekası ve Analitiği 
  • İş Zekası Sistemlerinin Bileşenleri
  • Veri Analizi Süreci
  • Veri Tabanı Terminolojisi 
 • Power BI Desktop ile Çalışmaya Başlama 
 • Veri Alma
  • Power BI Desktop'ta Veri Kaynaklarına Bağlanma
  • Sorgu Düzenleyicisi ile Verileri Temizleme ve Dönüştürme
  • Düzensiz Biçimlendirilmiş Verileri Temizleme 
 • Modelleme
  • Veri İlişkilerini Yönetme
  • Hesaplanmış Sütun Oluşturma
  • Veri Modellerini İyileştirme
  • Hesaplanmış Ölçü Oluşturma
  • Hesaplanmış Tablo Oluşturma
 • Görselleştirme
  • Basit Görselleştirmeler ve Özelleştirme
  • Karma Grafikler
  • Dilimleyiciler
  • Harita Görselleştirmeleri
  • Matrisler ve Tablolar
  • Dağılım Grafikleri
  • Şelale ve Huni Grafikler
  • Ölçekler ve Tek bir Sayı İçeren Kartlar
  • Grafik ve Görsellerdeki Renkleri Değiştirme
  • Şekiller, Metin Kutuları ve Resimler
  • Sayfa Düzeni ve Biçimlendirme
  • Görselleştirmeler Arasındaki Etkileşimleri Gruplandırma
  • Bir Rapor Sayfasını Yineleme
  • Veri İçermeyen Kategorileri Gösterme
  • Özetleme ve Kategori Seçenekleri
  • Z Düzeni
  • Görsel Hiyerarşiler ve Detaya Gitme
  • Power BI Desktop'ta R Tümleştirmesine Bakış 
 • Power BI ve Excel
  • Power BI'a Excel Verileri Yükleme
  • Power BI'a Power View ve Power Pivot Aktarma
 • DAX’a Giriş
  • DAX Hesaplama Türleri
  • En Çok Kullanılan DAX İşlevleri
  • DAX İfadelerinde Değişken Kullanma
  • Tablo İlişkileri ve DAX
  • DAX Tabloları ve Filtreleme
 • Verileri Araştırma 
 • Yayınlama ve Paylaşma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.