Sigorta Türev Ürünleri ve Prim Üretim Artış Stratejileri


foto

AMAÇ

Müşterilerin risklerine uygun sigorta ihtiyaçlarının belirlenmesi ile en uygun ve kapsamlı projelerin geliştirilmesi yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Müşteri Riski Analizi #Türev Sigorta Ürünleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sigorta türev ürünlerini bilir.
Anlar: Sigortanın etkin bir çapraz ürün olduğunu anlar.
Yapar: Müşterilerin risklerine ve ihtiyaçlarına uygun sigorta ihtiyaçlarını belirler ve projelendirir.

HEDEF KİTLE

Genel Müdürlük ekiplerindeki ürün geliştirme ve proje yönetimi, pazarlama yönetimi gibi bölümlerin çalışanları ve Şube satış kadrolarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sigortacılığın Temel Yapısı ve Türkiye'de Sigortacılık
 • İhtiyaç ve Risklerinin Belirlenmesi ve İhtiyaçlara Yönelik Sigorta Ürünlerinin Projelendirilmesi
  • Riskler
  • Poliçeler
  • Vade
  • Prim
  • Genel ve Özel Şartlar
  • Zeyiller
  • Hasar, Risk ve Prim İlişkisi
  • Rakip Analizi
 • Türev Sigorta Ürünleri: Teminat Yapıları ve Özellikleri
 • Hasar Süreci Yönetimi
 • Yaşanan Sorunlar Çözümüne Yönelik Stratejiler Geliştirme
 • Sadık Müşteri İçin Yapılması Gerekenler
  • Prim Üretim Artışı 
  • Hasarsız Bir Portföy Yönetimi
  • Yüksek Komisyonlu Ürünlerin Satışı Stratejileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik