İletişimin Gücü Adına


foto

AMAÇ

İletişim araçlarını etkin ve etkili bir şekilde kullanmaktır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim Araçları #İlişki Yönetimi #Sonuç ve Çözüm Odaklılık #İfade Becerisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ses ve nefesin kullanımını bilir. Beden dili, jest ve mimik gibi anlatım araçlarını bilir. Konsantrasyon, zihin temizliği, etkin dinleme, duygu farkındalığı ve kontrolünün iletişime etkisini bilir. Tüm iletişim kanallarını (sözlü, yüz yüze, yazılı, teknolojik yöntemler) bilir.
Anlar: İletişim araçlarının etkin kullanımı kişiler arası ilişkilerinde kişiyi güçlendirir. İletişim sosyal hayatın temelidir.
Yapar: İletişim araçlarını kullanarak kendini etkin ifade eder. Tüm tarafları gözeterek iletişimini şekillendirir ve karşılığında kendini kısa, öz ve net bir şekilde ifade eder.

HEDEF KİTLE

İletişim becerilerini, doğru araçlar kullanarak, geliştirmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ses ve Nefesin Konuşmalarımız Üzerindeki Etkileri
  • Göğüs Nefesi ve Diyafram Nefesi Arasındaki Fark
  • Sesini Yeniden Keşfet
  • Etkili Ses Kullanımının İletişimdeki Önemi
  • Dinleyenlerin Sayısına Göre Sesi Ölçülü Kullanmak
  • Dinleyicileri Etkilemek İçin Ses Tonunu Kullanmak
  • Türkçe Dilinin Ses Özelliklerini Konuşmalarına Yansıtmak
 • Bedeni İletişimin, Konuşmanın Etkin Bir Öğesi Olarak Kullanmak
  • Anlatım Bozukluğuna Karşı Konuşmamızı Etkileyen Dil, Dudak ve Çene Organlarının Kullanımı
 • İletişim Kanallarını Etkin ve Etkili Kullanmak
 • Etkin Dinleme ile İlgili Konsantrasyon Seviyesini Geliştirmek
 • İletişim Hatalarına Yol Açacak Engelleri Öngörmek
 • Direnç Noktalarında Davranış Biçimlerini Geliştirmek  
 • İtiraz Karşılamak
 • Etkin İletişimle Krizi Yönetmek
  • Kriz Anlarında Çözüm Odaklı Olmak
 • Olaylara Farklı Açılardan Bakmak
 • Duygu Durumunu Yönetmek
 • Kendini Kısa, Öz ve Net Bir Şekilde İfade Etmek
  • Asansör Sohbeti Tekniği
  • TED Gibi Konuşmak
  • Etkin İletişimin Motivasyona Kaldıraç Etkisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: