Sermaye Piyasasında Bankacılık Düzenlemeleri


foto

AMAÇ

Eğitimde; Sermaye Piyasası Kanunu'nun uygulama alanları ve bankaların sermaye piyasası faaliyetlerinin detaylı olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Sermaye Piyasası Kanunu #Düzenlemeler #Mevzuat #Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sermaye Piyasası Kanunu'nun uygulama alanlarını bilir.
Anlar: Sermaye Piyasası kurumu olması kapsamında bankaların işlevlerini anlar.
Yapar: Sermaye piyasası ile bankacılık sektörünün kesişen yanlarını bilir ve konuyla ilgili yeni düzenlemeler olduğunda etkileşimi hakkında yorum yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • 6362 sy. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Uygulama Alanı
 • İhraççı Olarak Bankalar
  • Pay Senedi İhracı
   • Borçlanma Araclarının İhracı (Tahvil, Finansman Bonosu, VIDMK, VITMK)
  • Diğer Sermaye Piyasası Araçları (Yatırım Fonları, Portföy Yönetimi)
  • İhraç Kapsamında Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
   • Özel Durum Açıklamaları
   • İlişkili Taraf İşlemleri
   • Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Sermaye Piyasası Kurumu Olarak Bankalar
  • Yatırım Kuruluşu Olarak Bankalar
  • Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri
   • 5411 sy. Bankacılık Kanunu’nda Sermaye Piyasası Faaliyetleri
   • Mevduat Bankalarının Sermaye Piyasası Faaliyetleri
   • Katılım Bankalarının Sermaye Piyasası Faaliyetleri
   • Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Sermaye Piyasası Faaliyetleri
  • Pay Piyasası İşlemleri
  • Borçlanma Araçları Piyasası İşlemleri
  • VIOP İşlemleri
  • Bankaların Yatırım Kuruluşu Olarak Yükümlülükleri
  • Müşterilere Karşı Yükümlülükleri
  • Çalışanlara İlişkin Düzenlemeler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kıyaslama