Sermaye Piyasasında Bankacılık Düzenlemeleri


foto

AMAÇ

Eğitimde; Sermaye Piyasası Kanunu'nun uygulama alanları ve bankaların sermaye pPiyasası faaliyetlerinin detaylı olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Sermaye Piyasası Kanunu #Düzenlemeler #Mevzuat #Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sermaye Piyasası Kanunu'nun uygulama alanlarını bilir.
Anlar: Sermaye Piyasası kurumu olması kapsamında bankaların işlevlerini anlar.
Yapar: Sermaye Piyasası ile Bankacılık sektörünün kesişen yanlarını bilir ve konuyla ilgili yeni düzenlemeler olduğunda etkileşimi hakkında yorum yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • 6362 sy. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Uygulama Alanı
 • İhraççı Olarak Bankalar
  • Pay Senedi İhracı
   • Borçlanma Araclarının İhracı (Tahvil, Finansman Bonosu, VIDMK, VITMK)
  • Diğer Sermaye Piyasası Araçları (Yatırım Fonları, Portföy Yönetimi)
  • İhraç Kapsamında Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
   • Özel Durum Açıklamaları
   • İlişkili Taraf İşlemleri
   • Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Sermaye Piyasası Kurumu Olarak Bankalar
  • Yatırım Kuruluşu Olarak Bankalar
  • Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri
   • 5411 sy. Bankacılık Kanunu’nda Sermaye Piyasası Faaliyetleri
   • Mevduat Bankalarının Sermaye Piyasası Faaliyetleri
   • Katılım Bankalarının Sermaye Piyasası Faaliyetleri
   • Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Sermaye Piyasası Faaliyetleri
  • Pay Piyasası İşlemleri
  • Borçlanma Araçları Piyasası İşlemleri
  • VIOP İşlemleri
  • Bankaların Yatırım Kuruluşu Olarak Yükümlülükleri
  • Müşterilere Karşı Yükümlülükleri
  • Çalışanlara İlişkin Düzenlemeler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kıyaslama