Faiz Nedir ve Nasıl Oluşur?


foto

AMAÇ

Eğitimde; faizin oluşumu ve çeşitli ekonomik ve politik kararların faiz üzerine etkilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Faiz Çeşitleri #Teoriler #Fiyatlama #Tahvil ve Bono #Merkez Bankaları Kararları #Getiri Eğrisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Faiz oranı ve çeşitlerini ve çeşitli ekonomik verilerin faiz üzerine etkilerini bilir.
Anlar: Meydana gelen ekonomik gelişmelerin ve çeşitli politik kararların faiz üzerine etkisini anlar.
Yapar: Olası benzer durumlarda faizde oluşabilecek farklı fiyatlamaları öngörebilecek yetkinliktedir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Faiz Nedir?
 • Faiz Oranının Belirlenmesinde Teorik Yaklaşımlar Nelerdir?
  • Klasik Yaklaşım (Ödünç Verilebilir Fonlar Kuramı)
  • Keynesyen Yaklaşım (Likidite Tercihi Kuramı)
   • Tahvil Talep- Arzındaki Değişimlerin Fiyat ve Faiz Oranına Etkileri
 • Getiri (Verim) Eğrisi
  • Getiri Eğrisi Eğiminin Parasal Politiklar ile İlişkilendirilmesi
  • Getiri Eğirisi Eğiminin Merkez Bankaları İçin Anlamı
  • Getiri Eğirisi Eğiminin Beklentilerle İlşikilendirilmesi
 • Faiz Çeşitleri
  • Nominal Faiz
  • Reel Faiz
  • TCMB Faizleri
   • Politika Faizi
   • TCMB Faiz Koridoru Anlamı ve Önemi
   • TCMB’nin Faiz Oranı Belirlenmesindeki Rolü ve Etkisi
  • Gecelik Faiz
  • Geç Likidite Penceresi Faizi
  • Tahvil- Bono ve Gösterge Faiz
 • Swap İşlemlerinin Faiz Oranları Üzerindeki Etkisi
 • CDS (Kredi Temerrüt Riski) ve CDS’in TL Cinsinden İhraç Edilen Tahvil Faizleri Üzerindeki Etkisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Fiyatlama, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek