R ile Programlama


foto

AMAÇ

Eğitimde, R programlama dili ile programlamayı öğretmek ve veri bilimi için gerekli olan programlama alt yapısını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu eğitim, katılımcıların R ile veri okutup yazdırmayı, R ile programlama yapmayı ve R içerisine kütüphaneler yükleyip kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir

ODAK NOKTALARI

#R Programlama #Veri Analizi #RStudio

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: R dilinin etkin bir şekilde kullanılmasının önemini bilir.
Anlar: Yazılmış bir programı anlayabilir ve isteği doğrultusunda değiştirebilir.
Yapar: R programlama dili ile algoritmaları kodlayabilir.

HEDEF KİTLE

Daha önce az ya da hiç programlama tecrübesi olmayan ve programlama tecrübesi olup da R dilini öğrenmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • R Diline Giriş
 • Veri Tipleri
 • Operatör Tipleri
 • Vektörler
 • Matrisler
 • Faktör Data Tipi
 • Data Frame
 • Listeler
 • Kontrol Mekanizmaları
  • Şartlı Kontrol Mekanizmaları
  • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • Apply Fonksiyonları
 • Karakter İşleme
 • R Paketleri Yükleme ve Kullanma
 • Veri Okutma ve Yazdırma
 • R Markdoıwn
 • Görselleştirme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim - Öğrenme İştahı, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.